Nationale Reisopera

Het zijn spannende tijden in cultuurland. Niet alleen voor de Nationale Reisopera, maar
voor heel Nederland. De cultuur op zich staat onder enorme druk. En cultuurmakers
maken zich klaar voor wat de toekomst mag brengen. Sterker noch, zij bereiden zich
voor om zelf zoveel mogelijk invloed te hebben op dezelfde toekomst. Omdat het ergens
om gaat.

De Nationale Reisopera heeft zijn beleidsplan over de periode 2013-16 ingediend op
1 februari jl en wacht geduldig het oordeel van de Raad van Cultuur af. Dit wordt in de
derde week van mei bekend gemaakt (www.cultuur.nl). Staatsecretaris Zijlstra komt
met een definitief besluit op prinsjesdag , 18 september 2012.
Bij een positief besluit is het dan ‘all systems go’ voor mij en mijn team om Nederland te
voorzien van reizende opera vanaf januari 2013.

Hoogtepunten uit het beleidsplan:

Een convenant tussen de Reisopera, De Nederlandse Opera (www.dno.nl) en Opera Zuid.
(www.operazuid.nl) We gaan bruggen bouwen voor jong talent, zangers, ontwerpers,
etc. En we gaan met producties samen op reis door Nederland. Voor het eerst in de
geschiedenis bundelen alle drie bedrijven hun krachten voor de plattegrond van opera
door heel Nederland

Samenwerkingen met o.a. De Veenfabriek (www.veenfabriek.nl) , Het Geluid (www.
hetgeluidmaastricht.nl)., Kameroperahuis Zwolle (www. kameroperahuis.nl) . Om
nieuwe ontdekkingen te doen: kwaliteit, diversiteit en zichtbaarheid.

Opera in de GrolschVeste. In 2014 gaat de Reisopera samen met tal van partners uit de
regio Verdi’s opera Aida produceren. Deze keer niet voor in het theater, maar op het
grootste podium van Twente, de GrolschVeste (www.fctwente.nl). Sport en cultuur
horen bij elkaar. Ze verbinden en inspireren. Geven kracht, richting en voldoening.

Ondanks alle tegenslag en teleurstelling is de Reisopera klaar voor de toekomst. We
menen oprecht dat we iets te bieden hebben waar Nederland trots op mag zijn. En
kunnen niet wachten dit met ons publiek te delen.